akredytacje


img8
Akredytacje dla mediów

Aby uzyskać akredytacje stałe bądź jednorazowe na mecze piłki nożnej II ligi w sezonie 2018/2019 należy wysłać wiosek na adres mailowy Biura Prasowego Znicz Pruszków: bilety@zniczpruszkow.com.pl

O akredytacje w sezonie 2018/2019 mogą ubiegać się wyłącznie redakcje mediów zarejestrowanych sądownie i posiadających osobowość prawną, oficjalne serwisy internetowe (w przypadku dużej ilości zgłoszeń pierwszeństwo mają serwisy sportowe) oraz dziennikarze i fotografowie klubów piłkarskich. img6

Akredytacje będą wydawane w dniu meczu, zwykle na godzinę przed rozpoczęciem spotkania i nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem meczu. Każdej redakcji przysługują dwie imienne akredytacje: FOTO i PRESS.
Przedstawiciele mediów reprezentujących drużyny przyjezdne proszeni są o wcześniejsze akredytowanie się.

Wnioski niezgodne z poniższym REGULAMINEM nie będą rozpatrywane! 

Regulamin przyznawania akredytacji

  1. Akredytacje prasowe w sezonie 2018/2019 przyznawane są na podstawie wniosków akredytacyjnych wysłanych mailowo na adres: bilety@zniczpruszkow.com.pl Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko, rodzaj akredytacji (Prasa/Foto/Radio/TV/Media Klubowe), nr. telefonu, nr PESEL oraz nazwę i adres redakcji.
  1. O akredytacje ubiegać się mogą wyłącznie redakcje mediów zarejestrowanych sądownie i posiadających osobowość prawną oraz oficjalne serwisy internetowe.
  1. Wnioski o stałą akredytację na sezon 2018/2019 należy składać do 10.09.2018 r.
  1. Wnioski o akredytacje jednorazowe należy składać najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym mecz do godziny 16.00.
  1. Odbiór akredytacji będzie możliwy w dniu meczu (zwykle na godzinę przed meczem) w kasie biletowej, za okazaniem legitymacji prasowych.
  1. Akredytacja dla dziennikarzy upoważnia do wstępu na trybunę prasową, trybunę dla publiczności oraz salę konferencyjną, w której 15 minut po każdym meczu odbywać się będzie konferencja prasowa z udziałem trenerów obu zespołów.
  1. Akredytacja dla fotoreporterów i dziennikarzy telewizyjnych upoważnia dodatkowo do wstępu na wyznaczone strefy płyty boiska w odpowiednio oznakowanych kamizelkach (do pobraniach w punkcie akredytacyjnym, tj.: kasy biletowe).
  1. Na terenie Stadionu akredytacja powinna być umieszczona w miejscu widocznym dla służb porządkowych i technicznych.
  1. Posiadacze akredytacji zobowiązani są do stosowania się do zaleceń służb porządkowych, rzecznika prasowego lub osób przez niego wyznaczonych.
  1. O przyznaniu akredytacji poinformujemy wiadomością zwrotną. W przypadku braku odpowiedzi zwrotnej prosimy o kontakt telefoniczny najpóźniej w przeddzień meczu.

 

 

Patronat medialny

Wszystkie redakcje zainteresowane współpracą na zasadzie patronatu medialnego prosimy o kontakt. Klub jest otwarty na wszelkie formy współpracy w celu jeszcze lepszej promocji klubu w mediach lokalnych oraz ogólnopolskich.