Dumny sponsor

pruszkow_logo

 

Urząd Miasta Pruszkowa

Pruszków jest największym miastem warszawskiego pasma zachodniego, liczba jego mieszkańców sięga 60.000, zaś powiat pruszkowski zamieszkuje blisko 150.000 osób. Niewątpliwym atutem Pruszkowa jest bliskość Warszawy, która przeżywa okres dynamicznego rozwoju gospodarczego, w niej także mają swoje siedziby wszystkie instytucje rządowe, centrale finansowe i organizacje pozarządowe. Sąsiedztwo stolicy gwarantuje szybkie zapoznanie się ze wszystkimi nowościami dostępnymi na rynku, a także bezpośredni kontakt z osobami odpowiedzialnymi za ich wdrażanie. Rozbudowana infrastruktura komunikacyjna oraz bliskość wszystkich ważniejszych dróg krajowych, w tym autostrady A2 daje możliwość szybkiego i łatwego przemieszczania się w obrębie Pruszkowa, jak i poza jego granice. Przez Pruszków przebiega linia kolejowa, co daje dodatkowe możliwości transportu towarów, istnieje jeden z największych w Polsce terminal kontenerowy, nie bez znaczenia jest także bliskość portu lotniczego.

Wiele firm doceniło walory gospodarcze Pruszkowa oraz powiatu pruszkowskiego, co świadczy o wysokim potencjale rozwojowym tego rejonu potwierdzonym wynikami rankingów niezależnych instytucji badawczych. W Pruszkowie w gronie 167 inwestorów zagranicznych znajdują się takie firmy, jak: Strabag, Millenium Logistic Park i inne. W mieście jest ponad 30 banków, natomiast na terenie powiatu działalność prowadzi IKEA, Man, Daf, 3M, Iveco i wiele innych.

Fakt, iż tak wiele znaczących firm ulokowało swój kapitał w Pruszkowie i jego okolicach może świadczyć tylko o tym, że jest to doskonałe miejsce na prowadzenie działalności gospodarczej, a zainwestowane tu pieniądze dadzą zyski już w najbliższym czasie. Udane inwestycje, to prawie 200 inwestorów z kilkunastu krajów świata, ponad 4.000 nowych miejsc pracy, zwiększone dochody miasta, rozwój budownictwa, nowoczesne technologie bezpieczne dla środowiska i stopa bezrobocia na poziomie około 5%! To potwierdzenie atrakcyjności Pruszkowa i jego dobrych perspektyw oraz gwarancja zwiększania siły nabywczej mieszkańców. To umacnianie wizerunku Pruszkowa, jako lidera rozwoju i przemian wśród podstołecznych miast.

Najważniejszym atutem Pruszkowa jest życzliwość społeczności lokalnej oraz gwarancja pomocy ze strony samorządu terytorialnego przy realizacji przedsięwzięć gospodarczych i obraniu najkrótszej drogi przy realizacji niezbędnych procedur, co pozwala zaoszczędzić inwestorom to, co najcenniejsze – czas.

Strona www: http://www.pruszkow.pl/